domingo, 15 de octubre de 2017

NOU PORTAL D'ENTITATS / NUEVO PORTAL DE ENTIDADES

Dos versiones Català y Castellano (Más abajo)

ASOCIACIONS / ASOCIACIONES


Comunicat


Agència municipal de Suport a l'Associacionisme estrena el nou Portal d'Entitats amb l'objectiu de ser un espai informatiu i de gestió tant per al teixit associatiu de la ciutat com per a les persones a títol individual que hi estiguin interessades. 

A més, incorporem el Punt del Voluntariat per fomentar la pràctica de voluntariat a la ciutat i ajudar les entitats a elaborar programes de voluntariat. 

ENTITATS 
Apartat on pots consultar el directori d'entitats i conèixer quines entitats hi ha a Mataró i com contactar amb elles. 

A més trobaràs informació sobre com crear una entitat i com modificar les dades de l'entitat.

AGENDA 
Apartat on pots consultar les activitats que organitzen les 
entitats de Mataró. 

Si ets d'una entitat i vols que les vostres activitats surtin a l’Agenda d’activitats, t'animem a introduir la informació en un formulari per tal que la informació arribi a tothom.

RECURSOS 
Apartat on pots conèixer diversos recursos i serveis que s’ofereixen a les entitats de la ciutat:

Assessorament per a entitats; cessió d’espais, despatxos i exposicions; realitzar la inscripció a les formacions vigents; i consultar informació sobre la convocatòria de subvencions…

NOTÍCIES 
Apartat on es pengen notícies d'interès per al teixit associatiu relacionades amb diversos àmbits d'actualitat com fiscalitat, cerca de recursos econòmics, convocatòries, recursos disponibles d'altres institucions…

VOLUNTARIAT 
Apartat on es presenten els diversos serveis que ofereix el nou Punt de Voluntariat a la ciutat. A banda de donar a conèixer les diverses crides de voluntariat que tenen les entitats. 

Si ets d'una entitat i vols fer difusió del teu projecte de voluntariat, pots introduir la teva crida en el formulari.

REGIDOR DE BARRI 
Ja has demanat hora al regidor de barri? 
El Regidor de Barri actua com a representant del govern en el territori, per poder atendre directament a persones i a representants d'entitats en el seu entorn immediat, recollir les seves inquietuds, queixes i suggeriments, i traslladar-ho a l’equip de govern per al seu posterior tractament i presa de decisions.
Més informació sobre recursos com: cursos, tallers i altres temes del vostre interès.

-----------------------------------------------------------------------------

comunicado


Agencia municipal de Apoyo al Asociacionismo estreno el nuevo Portal de Asociaciones con el Objetivo de ser un espacio informativo y de gestión Tanto para el Tejido asociativo de la ciudad como para las personas a título individual que Estén interesadas.

Además, incorporamos el Punto del Voluntariado para fomentar la práctica de voluntariado en la ciudad y Ayudar a los entidades a elaborar programas de voluntariado.

ENTIDADES
Apartado donde puedes consultar el Directorio de entidades y Conocer qué entidades hay en Mataró y cómo contactar con ellas.

Además encontrarás información sobre cómo crear una entidad y cómo modificar los dades de la entidad.

AGENDA
Apartado donde puedes consultar los actividades que Organizan los
Entidades de Mataró.

Si eres de 1 entidad y quieres que tus actividades salgan a la Agenda de actividades, te animamos a introducir la información en un formulario para que la información Llegue a todos.

RECURSOS
Apartado donde puedes Conocer diversos recursos y servicios que se ofrecen a las entidades de la ciudad:

Asesoramiento para entidades; cesión de espacios, despachos y exposiciones; realizar la inscripción a las formaciones Vigentes; y consultar información sobre la convocatoria de subvenciones ...

NOTICIAS
Apartado donde es cuelgan noticias de interés para el Tejido asociativo relacionadas con varios Ámbitos de actualidad como fiscalidad, cerca de recursos Económicos, Convocatorias, recursos disponibles de Otras Instituciones ...

VOLUNTARIADO
Apartado donde es presenten a los diversos servicios que ofrece el nuevo Punto de Voluntariado en la ciudad. Aparte de dar a Conocer los Varias llamadas de voluntariado que tenencia los entidades.

Si eres de una entidad y quieres hacer difusión de tu proyecto de voluntariado, puedes introducir tu llamada al formulario.

CONCEJAL DE BARRIO
Ya has pedido hora al concejal de barrio?
El Concejal de Barrio actúa como REPRESENTANTE del gobierno en el territorio, para poder 

NOTAS: Queja directamente a personas y representantes de entidades al super entorno INMEDIATO, recoger los Suyas Inquietudes, quejas y sugerencias, y trasladarlo al equipo de gobierno para super posterior TRATAMIENTO y toma de decisiones.

Más información sobre recursos como: cursos, talleres Y OTROS temas de su interés.


VOLVER A LA PORTADA


-

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.