domingo, 15 de octubre de 2017

Nou cicle de disseny, redacció i gestió de projectes 2017

EDUCACIÓ  /  EDUCACIÓN

En catalàn y castellano

La formació es desenvoluparà en 4 sessions gratuïtes al llarg dels mesos de febrer i març.

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) organitza el primer cicle de formació del 2017, sota el títol Cicle de disseny, redacció i gestió de projectes. Les sessions tindran lloc al Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2) els dies 21, 23 i 28 de febrer i 2 de març.

L’objectiu principal d’aquest cicle és poder donar resposta a totes aquelles associacions a les quals els pot sorgir dubtes en el moment de redactar projectes. Així també, les formacions estan encarades a l’assessorament per a totes aquelles entitats que volen posar en marxa i tirar endavant diverses iniciatives. Al finalitzar el cicle, es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que hagin assistit a totes les sessions.

En les diferents sessions es tractaran les següents temàtiques:

Dimarts 21 de febrer a les 18.30h: Per a què necessitem tenir redactat un projecte? – La seva gestació

Tothom parla de projectes, però què són exactament? Per què són importants per a les associacions? Què cal tenir en compte a l’hora de dissenyar-ne un?

Dijous 23 de febrer a els 18.30h: L’anàlisi de la realitat a les entitats i la tècnica del mar lògic.

Treball a partir de l’anàlisi de la realitat i s’aprendrà a dissenyar l’esquelet del projecte i els objectius a partir de la tècnica del marc lògic.

Dimarts 28 de febrer a les 18.30h: Les activitats, el pressupost i la comunicació del projecte.
Aprofundiment en la creació de les activitats, la preparació del pressupost i la comunicació del projecte per aconseguir una major difusió.

Dijous 2 de març a les 18.30h: La planificació de l’avaluació i l’esperada implementació del projecte

L’avaluació és clau quan es parla de projectes, però no sempre està clar com dissenyar-la i quins mecanismes es poden fer servir. Es tractarà les eines per al seguiment del projecte, la documentació a generar i les eines de gestió comunicativa durant l’execució.

-------------------------------------------------

La formación se desarrollará en 4 sesiones gratuitas a lo largo de los meses de febrero y marzo.

El Centro de Recursos para las Asociaciones Juveniles de Barcelona (CRAJ) organiza el primer ciclo de formación del 2017, bajo el título Ciclo de diseño, redacción y gestión de proyectos. Las sesiones tendrán lugar en el Casal de Entidades Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2) los días 21, 23 y 28 de febrero y 2 de marzo.

El objetivo principal de este ciclo es poder dar respuesta a todas aquellas asociaciones a las que les puede surgir dudas en el momento de redactar proyectos. Así también, las formaciones están encaradas al asesoramiento para todas aquellas entidades que quieren poner en marcha y sacar adelante varias iniciativas. Al finalizar el ciclo, se entregará un certificado de asistencia a las personas que hayan asistido a todas las sesiones.

En las diferentes sesiones se tratarán las siguientes temáticas:
Martes 21 de febrero a las 18.30h: Para qué necesitamos tener redactado un proyecto? -  Su gestación

Todo el mundo habla de proyectos, pero ¿qué son exactamente? ¿Por qué son importantes para las asociaciones? A tener en cuenta a la hora de diseñar uno?

Jueves 23 de febrero a los 18.30h: El análisis de la realidad a las entidades y la técnica del mar lógico.

Trabajo a partir del análisis de la realidad y se aprenderá a diseñar el esqueleto del proyecto y los objetivos a partir de la técnica del marco lógico.

Martes 28 de febrero a las 18.30h: Las actividades, el presupuesto y la comunicación del proyecto.

Profundización en la creación de las actividades, la preparación del presupuesto y la comunicación del proyecto para lograr una mayor difusión.

Jueves 2 de marzo a las 18.30h: La planificación de la evaluación y la esperada implementación del proyecto

La evaluación es clave cuando se habla de proyectos, pero no siempre está claro cómo diseñarla y qué mecanismos se pueden utilizar. Se tratará las herramientas para el seguimiento del proyecto, la documentación a generar y las herramientas de gestión comunicativa durante la ejecución.

VOLVER A LA PORTADA


-

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.